پخش‌زنده مراسم‌های مهم دانشگاه را می‌توانید از طریق این تارنامه مشاهده کنید. همچنین آرشیو مراسم‌های قبلی از قسمت آخبار قابل دسترس است.

در حال حاضر هیچ مراسمی در حال پخش زنده نیست.